Home

Vindt u ook dat ieder kind recht heeft op natuur? Teken dan deze petitie.

U dient alle gegevens in te vullen om de ondertekening rechtsgeldig te maken. Na invullen ontvangt u een e-mail waarmee u de ondertekening kunt bevestigen. (het e-mailadres wordt niet gebruikt voor andere doeleinden)

Naam:

E-mail adres:

Geboortedatum (wordt niet getoond):

Woonplaats:

Toon naam hierboven niet op de website:

Janneke struik, Enkhuizen

Anna van Duuren, Tilburg

Nadine, Leeuwarden

Tarja van der Boon, Amsterdam

(de laatste ondertekenaars worden getoond)

Ik, ondertekenaar van deze petitie, ben zeer bezorgd over de snel groeiende afstand tussen kinderen en de natuur. Nooit eerder in de geschiedenis groeiden zóveel kinderen zó ver weg van de natuur op.

Ik sta daarom voor het recht van ieder kind op:

• toegang tot (kindwaardige) natuur in zijn of haar dagelijkse leefomgeving;
• dagelijks buiten spelen in en met de natuur;
• de natuur uit eigen ervaring leren kennen, beleven, waarderen en respecteren;
• de basis leren van (over)leven in en met de natuur;
• de oorsprong leren kennen van zijn/haar voedsel;
• een besef ontwikkelen van andere levensvormen en de onderlinge samenhang van alle leven.

Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we de Nederlandse overheid bij nodig. Ook zij moeten zich inzetten voor het recht van ieder kind op natuur:

1. Door zich binnen de Verenigde Naties sterk te maken voor een opname van dit recht in (of binnen het raamwerk van) het wereldwijde Kinderrechtenverdrag.

2. Door nu reeds zorg te dragen voor een realisatie van het kinderrecht op natuur, bijvoorbeeld door:

• in steden natuurlijke omgevingen te realiseren waarin kinderen veilig kunnen spelen;
• het ontwikkelen van natuurspeelplaatsen, natuurschooltuinen en speelbossen te faciliteren;
• belevend leren in een natuurlijke omgeving een verplicht onderdeel maken van het curriculum op de basisschool;
• het recht van kinderen op natuur mee te nemen in het buitenlands beleid en met name het beleid voor internationale samenwerking.

In 2011 bieden we deze petitie aan aan de Tweede Kamer.

Ook organisaties kunnen de petitie ondertekenen, klik daarvoor hier.